POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

Polska Federacja HodowcÓw BydŁa
i ProducentÓw Mleka

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego wstąpił do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie, której struktury utworzone zostały w 1995 roku.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce. Jest organizacją zrzeszającą członków należących do 18 regionalnych związków hodowców i do dwóch związków rasowych, tj. hodowców bydła simentalskiego i polskiego czerwonego.

 

Z dniem 1 lipca 2004 roku decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 88/2004 z dnia 26.02.2004 zadania związane z prowadzeniem ksiąg bydła hodowlanego rasy simentalskiej oraz krajowego programu hodowlanego, tak jak i innych ras, zostały przekazane do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, której pełnoprawnym członkiem jest Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego. Od 1 lipca 2006 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła (art. 7, ust. 1)

 

Wszystkie informacje dotyczące Ferderacji można znaleźć na ich stronie internetowej www.pfhb.pl

 

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl