POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

Polski ZwiĄzek HodowcÓw BydŁa Simentalskiego

 

Deklaracja członkowska

Aby przystąpić do Związku należy wypełnić i przesłać na adres pocztowyZwiązku: Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego w Odrzechowej, Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn lub elektroniczny: biuro@simentale.pl wypełnioną Deklarację Członkowską. Formularz można pobrać w formacie *.DOC lub *.PDF.

 

WZÓR DEKLARACJI:

 

.................................................... ..................................................

(imię i nazwisko) (data i miejsce )

.........................................

(imię ojca)

............................................ .............

(data i miejsce urodzenia) ( Nr dow. Osobistego)

............................................ .............

(adres zamieszkania) ( NIP )

............................................ .............

( kod pocztowy) ( Nr. Gospodarstwa rolnego)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Deklaruję przystąpienie do Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego. Jako członek zobowiązuję się przestrzegać Statut Związku oraz Uchwały organów Związku.

Oświadczam, że:

  • prowadzę hodowlę - chów bydła rasy simentalskiej
  • jestem pracownikiem etatowym w

    .......................................................

................................................................................................................

(podać nazwę i adres instytucji)

................................................................................................................

( inne informacje o charakterze personalnym i o gospodarstwie)

Na działalność statutową Związku deklaruję corocznie składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Związku (aktualnie: 20,00 zł, 100,00 zł, 120,00 zł )

Nr konta Związku: 40 2030 0045 1110 0000 0024 8190

................................................ .................................................... (podpis przyjmującego deklarację) (własnoręczny podpis)

 

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl