POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

Polski ZwiĄzek HodowcÓw BydŁa Simentalskiego

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego powstał w 1994 roku w Sanoku. Początkowo nazywał się "Związek Hodowców Bydła Simentalskiego". Jego powstanie było efektem, tak jak w innych rejonach świata, potrzeb hodowców bydła tej rasy.

Na przestrzeni wielu lat w krajach o wysokim poziomie produkcji bydlęcej równolegle do wzrostu wartości hodowlanej użytkowanych ras bydła powstawały i doskonaliły swe struktury organizacje hodowców bydła. Hodowcy i użytkownicy zwierząt hodowlanych zrzeszali się w związki, których celem było ciągłe doskonalenie użytkowanych zwierząt i rozwój produkcji. Powstały one z potrzeby działania małych grup rolników. Z początku zajmowały się organizacją wystaw, natomiast ich rola wzrosła z chwilą rozpoczęcia hodowli buhajów przeznaczonych do rozrodu, ich oceny i selekcji oraz wyboru matek buhajów. Znaczenie organizacji hodowców zaczęło wzrastać z chwilą przejęcia całkowicie zadań związanych z realizacją programów hodowlanych dla poszczególnych ras bydła.

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego skupia on hodowców i miłośników bydła simentalskiego. Od czasu powstania do dnia dzisiejszego Związek swym zasięgiem obejmuje głównie największy rejon hodowli bydła simentalskiego - województwo podkarpackie.

Do członkostwa w Związku uprawniony jest Każdy hodowca posiadający zwierzęta rasy simentalskiej oraz organizacja lub osoba związana z hodowlą i realizacją programu hodowlanego bydła tej rasy.


Na XXII Kongresie Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego Związek przystąpił do struktur europejskich.

Kongres 1997
Przyjęcie Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego do struktur europejskich

XXII Congres of the European Simmental Federation odbył się w dniach 6-8 maja 1997 r. w Ulm/Donau. Prezydentem Europejskiej Federacji był Prezydent Niemieckiego Związku Hans Häckel.

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego jest członkiem powstałej w 1995 roku Polskiej Fedeacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka a prezes Edgar Beneš jest członkiem jej Prezydium.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 03. czerwca 2003 r uchwalono STATUT Związku.

 

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl