POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

ProtokÓŁ z Posiedzenia ZarzĄdu Polskiego ZwiĄzku Hodowców BydŁa Simentalskiego
Odrzechowa 28. 03. 2014 r

 

Na Posiedzeniu obecni byli:

Członkowie Zarządu:

 • E. Beneš,
 • W. Brejta,
 • T. Silarski,
 • J. Liga,
 • J. Zalisz,
 • R. Pieszczoch,
 • B. Choroszy,
 • Z. Choroszy.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • K. Milarz,
 • A. Wais.

Lista obecności w załączeniu.

Program spotkania:

 1. Wynik finansowy za 2013 rok.
 2. Termin Walnego Zebrania.
 3. Fundusz Promocji na 2014 rok
 4. Organizacja Światowego i Europejskiego Kongresu Hodowców Bydła Simentalskiego w Polsce w 2016 roku.
 5. Dyskusja nad opracowanym Krajowym Programem Hodowlanym dla bydła rasy simentalskiej użytkowanym wyłącznie w kierunku mięsnym.

Ad 1.

Szczegółowe rozliczenie finansowe za rok 2013 przedstawił Prezes Związku Edgar Beneš.

Dochód brutto za ubiegły rok wynosił 59 026 zł.

Refundacja zadania za rok 2012 spowodowała, że w roku 2013 wystąpił zysk.

W głosowaniu jawnym wszyscy obecni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały o rozliczeniu finansowym za rok 2013.

Ad 2.

Termin Walnego Zebrania w 2014 roku zaplanowano na 25 kwietnia w Sanoku.

Wszyscy obecni zaakceptowali termin Walnego Zebrania.

Ad 3.

Fundusze Promocji:

W 2014 roku na fundusz promocji składają się dwa zadania.

 1. Fundusz Promocji Mleka. Złożono wniosek na 121,5 tys. złotych dofinansowania, przyznano 96,5 tys. zł
  Z funduszu dofinansowania będzie:
  • - Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej - 75 tys. zł
  • - Uczestnictwo członków Związku w Światowym Kongresie Bydła Simentalskiego w Kolumbii. 21,5 tys. zł
 2. Fundusz Promocji Wołowiny
  • - Współfinansowanie z Funduszem Promocji Mleka Krajowej Wystawy Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej (110 tys. zł)
  • - Uczestnictwo członków Związku w Światowym Kongresie Bydła Simentalskiego - 86,5 tys. zł
  • - Festiwal Podkarpackiej Wołowiny (138 tys. zł)

Ad 4.

Światowy Kongres Hodowców Bydła Simentalskiego w Polsce w 2016 roku.

Na Światowym Kongresie Hodowców Bydła Simentalskiego w Kolumbii w 2014 roku zapadnie ostateczna decyzja o organizacji Światowego Kongresu w Polsce w 2016 roku.

Na Kongresie w Polsce nastąpi połączenie Europejskiej Federacji ze Światową Federacją i będzie wspólny Prezydent.

Organizacja Kongresu w Polsce oprócz poparcia Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego ma mocne poparcie PFHBiPM.

Światowy Kongres planowany jest od 24. 08. 2016 roku.

Główną siedzibą Kongresu byłby Arłamów i teren województwa Podkarpackiego.

Ad 5.

Krajowy Program Hodowlany dla bydła simentalskiego - populacji użytkowanej w kierunku mięsnym.

Na Posiedzeniu Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego przedstawiona została propozycja Programu Hodowlanego dla bydła rasy simentalskiej użytkowanej w kierunku mięsnym.

Stada o kierunku mięsnym znajdować się będą głównie na Podkarpaciu, gdzie większość hodowców posiada użytki zielone, a zrezygnuje całkowicie lub częściowo z produkcji mleka.

Szacuje się wstępnie, że populacja w początkowym okresie wyniesie 2 000 sztuk. Początkowa wielkość gospodarstw znajdujących się w tej populacji objętej oceną to minimum 3 sztuki. W stadach ocenę wartości użytkowej przeprowadzać będą wspólnie zootechnik, selekcjoner i hodowca.

Wpis do księgi hodowlanej zgodnie z opracowanym Programem Hodowlanym dla tej populacji. Zakres prowadzenia oceny wartości użytkowej niezbędny do realizacji Programu Hodowlanego jest zgodny z metodyką opracowaną dla typu użytkowego mięsnego. Dane gromadzone są w systemie SYMLEK. Obejmują cechy użytkowości rozpłodowej, żywotności cieląt, dane o cechach opasowych na podstawie pomiaru masy ciała, dane o cechach rzeźnych na podstawie oceny polowej i stacjonarnej. Każde gospodarstwo będzie miało możliwość ważenia zwierząt na wadze posiadającej legalizację. Część wag będzie na wyposażeniu zootechników, a część będzie posiadało gospodarstwo wypożyczając wagę (rewers) z Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego.

Na Posiedzeniu Prezydium PZHBS 28. 03. 2014 roku przyjęto uchwały

Wszyscy obecni głosowali za przyjęciem uchwały.

 • - Gospodarstwo simentalskie - typu mięsnego musi posiadać minimum 3 sztuki pod oceną.
 • - Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego sfinansuje zakup 3 wag w celu przeprowadzenia oceny wartości użytkowej w gospodarstwach posiadających krowy mamki.
 • - Ocena wartości użytkowej w stadach mięsnych przeprowadzona będzie zgodnie z przedstawioną metodyką oceny.

Wszyscy obecni głosowali za przyjęciem Uchwały nr 3.

Na tym Posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego w dniu 28.03.2014 roku w Odrzechowej zakończono.

Protokołowała: Bogumiła Choroszy

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl