POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

Hodowla BydŁA simentalskieGo w Polsce

bydło simentalskie

 

(stan na 2013r)

Bydło rasy simental - to niewielka populacja stanowiąca około 1,5% ogółu ocenianych krów w kraju, ale już 30% ocenianych krów tej rasy znajduje się na Podkarpaciu, a 55% ocenianych krów w woj. podkarpackim stanowią simentale.

Rasa ta została w 1954 roku na wniosek Ministerstwa Rolnictwa reaktywowana na terenie byłych powiatów: Sanok, Brzozów, Lesko i Uszczyki Dolne, z utworzeniem Ośrodka Hodowli tej rasy w Gminach: Haczów, Zarszyn i Rymanów a następnie powołano POHZ w Brzozowie do realizacji programu doskonalenia rasy. Jest to najcięższe bydło z ras użytkowanych w kraju, wywodzi się z doliny rzeki Sim ze Szwajcarii a w Polsce przystosowało się do naszych warunków środowiskowo-żywieniowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością mleka, cech opasowych i rzeźnych oraz smakowitymi walorami mięsa. Nasieniem tych buhajów, szczególnie z dobrymi cechami opasowymi inseminuje się około 30% krów ras mlecznych przeznaczonych do krzyżowania towarowego a mieszańce pochodzące z takiego krzyżowania są szczególnie przydatne do opasu w małych gospodarstwach rolnych. Dlatego też coraz częściej hodowcy i użytkownicy rasy simentalskiej wnioskują o utworzenie drugiego działu księgi, gdzie wpisywano by sztuki w typie mięsnym przydatne w gospodarstwach, nie mających możliwości produkcji mleka dobrej jakości. Mimo posiadania dobrych warunków dla chowu i hodowli bydła różnych ras a szczególnie simentalskiego (ponad 200 tys. ha użytków zielonych) populacja bydła na terenie woj. podkarpackiego systematycznie spada co przyczynia się do ciągłego spadku produkcji wołowiny dobrej jakości w oparciu o użytki zielone.

W czasie ubiegłorocznej imprezy Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej miała miejsce Konferencja pt. "Możliwości Rasy Simentalskiej do produkcji wysokiej jakości żywca wołowego" połączona z degustacją i oceną walorów kulinarnych wołowiny. W czasie Wystawy i Pokazu serwowano wiele dań z wołowiny simentalskiej - a kilka tysięcy osób miało okazję przekonać się organoleptycznie o walorach kulinarnych podkarpackiej wołowiny bydła simentalskiego. Sądzimy, że w tegorocznych uroczystościach będziemy również smakować różne potrawy z wołowiny simentalskiej. Między ubiegłoroczną Wystawą i tegoroczną kilkakrotnie Krajowy Związek Hodowców Bydła Simentalskiego organizował w różnych miejscach w województwach serwowanie potraw z mięsa simentalskiego.

Duże znaczenie dla utrzymania i wzrostu ilości krów pod kontrolą mleczności ma działalność Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego i innych instytucji rolniczych i hodowlanych służących i prowadzących swą działalność na terenie województwa.

Obecna krowa rasy simentalskiej charakteryzuje się ładna sylwetką, dobrze zbudowanym wymieniem przystosowanym do doju mechanicznego, mocnymi kończynami, reprezentuje typ kombinowanej użytkowości o silnie podkreślonych cechach mięsnych, ale także część populacji charakteryzuje się dużą przewagą cech mlecznych. Potencjał genetyczny tej rasy jest ciągle wzmacniany poprzez import materiału żeńskiego, szczególnie w nowo tworzących się stadach poza woj. podkarpackim oraz nasienie buhajów z Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Szczególne zadanie przypada w doskonaleniu krajowej populacji bydła simentalskiego Małopolskiemu Centrum Biotechniki Spółka z o.o. w Krasnym, które jedyne w kraju prowadzi realizację programu doskonalenia tej rasy i posiada pełny zestaw nasienia buhajów przydatnych dla obór o różnej wysokości produkcyjnej pochodzących z hodowli krajowej i importu.

Opracowanie Prof. Jan Trela

 

simentale
stado jałówek simentalskich ZDIZ Odrzechowa

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl