POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

IX Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej

XIV Krajowa Wystawa BydŁa Simentalskiego
Rudawka Rymanowska 25-26 sierpIEŃ 2018r

Patronat:

Organizatorzy:

organizatorzy

 

Współfinasowane z:

finansowane

 

Patronat medialny:

patronat medialny

 

Drodzy hodowcy, Szanowni goŚcie

Motto tegorocznego "XVIII Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej" brzmi:

"100 lat Polskiej Hodowli ZwierzĄt Gospodarskich w Karpatach"

W 1918 roku w granicach II Rzeczpospolitej znalazła się spora część Karpat, gór w których trzonem rolnictwa była hodowla i chów bydła, koni, kóz i owiec. Utrzymywano gatunki i rasy, które przez dziesiątki a nawet setki lat adaptowały się do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych. Przez 100 lat człowiek znacząco zmieniał Karpaty, a największe zmiany dokonały się w ostatnich kilkudziesięciu latach.

Ta część, która dziś jest w granicach Polski przed II wojną światową była jednym z najbardziej zaludnionych obszarów II Rzeczpospolitej, obszarem o bardzo dużej ilości zwierząt. W roku 1900 w Galicji- której dużą częścią były Karpaty - utrzymywano około 2,7 mln sztuk bydła i ponad 860 tys. sztuk koni. Zawierucha wojenna spowodowała, że Bieszczady i Beskid Niski opuściło około 150 tys. ludzi, a w ciągu ostatnich 30 lat z polskich Karpat znikły owce, konie i pozostało niewiele bydła.

Rocznice są okazją do refleksji i podsumowań. Trudno byłoby powiedzieć, że ostatnie lata hodowli zwierząt w Karpatach to pasmo sukcesów. Minione lata to ciągłe próby szukania swojego miejsca przez karpacką hodowlę, to ciągłe tłumaczenie, że rolnictwa w Karpatach nie można traktować tak jak w pozostałych nizinnych częściach kraju. To ciągłe ale nieskuteczne wołanie, że marnowane są tu naturalne zasoby paszowe. To monity środowiska hodowców z gór, o stworzenie i wdrożenie w polityce rolnej Polski takich mechanizmów, które zatrzymałyby tragiczny spadek pogłowia zwierząt w polskich górach.

Rudawka Rymanowska jest dziś rozpoznawalna w Polsce przez piękny przełom Wisłoka, przez jej przeszłość, w którą wplata się historia Karola Wojtyły, ale również przez odbywającą się tu od 18 lat największą w południowo-wschodniej Polsce imprezę hodowlano-wystawienniczą. Imprezę na której od lat pokazujemy i promujemy bydło simentalskie, konie huculskie i inne rodzime rasy górskie. Staramy się promować produkty z mleka i mięsa tych ras, pokazywać, że zwierzęta te są częścią dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ludów zamieszkujących Karpaty. Chcielibyśmy aby dziedzictwo to było żywe i zostało zachowane nie tylko na filmach i obrazkach.

Stan karpackiej hodowli jest dziś bardzo zły i tego nie ma co ukrywać. Wykorzystując tradycję, popularność i ogromny rozmach naszej imprezy chcemy na niej głośno mówić o naszych problemach i zastanawiać się nad rozwiązaniami, a czasem żądać od decydentów skutecznych rozwiązań. Podstawową funkcją obszarów wiejskich w tym górskich obszarów wiejskich jest produkcja żywności, zaspokajanie potrzeb żywieniowych swoich i najbliższej okolicy, produkcja tego, co dla gór jest naturalne, czyli mleka i mięsa. Nie można uznać za normalne tego, że marnuje się potencjał paszowy na co najmniej 200 tys. ha karpackich łąk i pastwisk a mieszkańcy piją mleko i jedzą przetwory przywożone z innych terenów.

Zarówno przed nami, którzy jeszcze zajmujemy się chowem i hodowlą zwierząt trawożernych, jak też przed tymi którzy tworzą prawo i przepisy - ogromny wysiłek. Spróbujmy podjąć takie działania aby zwierzęta- bydło, konie, owce, kozy- wróciły na karpackie łąki i pastwiska. Będzie to z pożytkiem dla zachowania bioróżnorodności i z korzyścią dla mieszkańców. Oby mleko i mięso potrzebne mieszkańcom polskich Karpat było tu produkowane a nie przywożone z innych regionów. Oby jak najwięcej turystów poznawało Karpaty jeżdżąc po górskich szlakach na grzbiecie koni huculskich.

Komisarz Wystawy, Władysław Brejta, Prezes ZD IZ-PIB Odrzechowa

 

Wystawa jest organizowana w ramach XVIII Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej.

 

Hodowcy

 

Wykaz nagrodzonego bydŁa simentalskiego

Komisja w składzie:


dokonała oceny 105 sztuk bydła rasy simentalskiej w następujących kategoriach:

 

 

Poza regulaminem oceny regulaminem oceny zaprezentowana została stawka cieląt rasy simentalskiej prezentowana przez dzieci.

Młodzi hodowcy

Wykaz nagrodzonego bydŁa z tytuŁami czempionow
i wiceczempionow

Wystwa bydła

Nazwa i numer zwierzęcia Tytuł Wystawca nr kat /fot

jałowice urodzone w okresie od 26-06-2017 do 25-08-2017

Niunia PL005373863757

Czempion

hodowca GR Duziak Mirosław Dub

Niunia kat 4

Ramona PL005333284448

Wiceczempion

GR Solecka Halina Nadolany

Ramona kat 9
Bebi 15 PL005327387520 Wiceczempion

Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o Gogolewo

Bebi 15 kat 18

jałowice urodzone w okresie 26-02-2017 do 25-06-2017

Lenzi PL005348571441

Czempion

GR Więcław Zenon Arcelin

Lenzi kat 40

Wiola PL005373863641

Wiceczempion

GR Duziak Mirosław Dub

Wiola kat 28

Petera 21 PL005327386769

Wiceczempion

Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o Gogolewo

petera 21 kat 30

jałowice urodzone w okresie 26-11-2016 do 25-02-2017

Letti 10 PL005333342308

Czempion

Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o., Gogolewo

52

Julita PL005381321676

Wiceczempion

Paśko Artur Glinik

Julita kat 49
Lolita 30 PL005333342261 Wiceczempion

Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o., Gogolewo

Lolita 30 kat 53

jałowice urodzone w okresie 26-08-2016 do 25-11-2016

Katt 13 PL005333340960

Czempion

Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o. Gogolewo

Stiga PL005335049809

Wiceczempion

Rymarowicz Stanisław Trześniów

Stiga kat 62
Zajda 1 PL005261954925 Wiceczempion

Markowicz Ryszard Kosina

Zajda 1 kat 64

jałowice urodzone w okresie 25-06-2016 do 25-08-2016

Lenzi PL005348571304

Czempion

GR Więcław Zenon Arcelin

Lenzi kat 68

Amelia PL005354313448

Wiceczempion

GR Duziak Mirosław Dub

71

Biene 26 PL005390601370

Wiceczempion

Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o Gogolewo

73

krowy w I laktacji

Birke 7 PL005401789141

Czempion

Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o Gogolewo

Birke 7

Jagódka PL005364529211

Wiceczempion

GR Mroczka Jerzy Nowotaniec

80
Jerka PL005309698415 Wiceczempion Tylka Mieczysława Tokarnia 84

krowy w II laktacji

Jasmina PL005304631141

Czempion

GR Mroczka Jerzy Nowotaniec

99

Kora PL005292197353

Wiceczempion

GR Wrona Jan Brzegi Dolne

kora kat 97

Mery PL005249201393

Wiceczempion

Buła Paweł Morawczyna

Mery kat 114

Krowy w III do V laktacji

Cindy PL005246114993

Czempion

Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o Gogolewo

Cindy kat 160

Anette 4B1/2 PL005249668127

Wiceczempion

ZDIZ PIB Sp. z o.o. Odrzechowa

125
Beza PL005252658603 Wiceczempion

GR Żarów Krystyna Bandrów Narodowy

Beza kat 127

krowy seniorki (laktacja VI i starsze)

Kama PL005275774182

Czempion

hodowca GRH Bryś Daniel Korczyna

Kama kat 143

Łątka PL005316296253

Wiceczempion GR Wrona Jan Brzegi Dolne łątka kat 142
Waikiki AT239341117 Wiceczempion Więcław Janusz Kluczewo Waikiki kat 148

 

wŚrÓd KRÓW
SUPERCZEMPION
XIV Krajowej Wystawy BydŁa SImentalskiego Rudawka 2018

birke 7

Birke 7 PL005401789141,
nr katalogowy 88,
hodowlA: Stadnina Koni PĘpowo Sp. z o.o Gogolewo.

 

wŚrÓd JAŁÓWEK
SUPERCZEMPION
XIV Krajowej Wystawy BydŁa Simentalskiego Rudawka 2018

Katt 13

Katt 13 PL005333340960
nr katalogowy 66,
Hodowla: Stadnina Koni PĘpowo Sp. z o.o Gogolewo.

 

 

Galeria

Mini galerie z wystawy dostępne są na stronach Pożegnania Wakacji z Koniem Huculskim >>>>>

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl