POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

Wystawy bydła

Wystawy BydŁa simentalskiego

Corocznie od 2004r w Rudawce Rymanowskiej pod patronatem Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego (PZHBS), organizowane są wystawy bydła simentalskiego.

Pierwsze dwie (w 2004 i 2005 roku) miały regionalny charakter a następne są już rangi krajowej. Wystawy sa częścią plenerowej imprezy Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim.

Organizowane Wystawy i Pokazy Zwierząt Hodowlanych są okazją do przedstawienia dorobku hodowlanego a zarazem produkcyjnego oraz efektów doskonalonych cech użytkowych. Wystawy są okazja do wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń w trakcie prowadzonych spotkań i dyskusji w których biorą udział rolnicy, hodowcy i przedstawiciele związków hodowlanych, służby rolnej a także pracownicy naukowi instytutów i uczelni związanych z rolnictwem. Dyskusje dotyczą zarówno aktualnych problemów jak również perspektyw dalszego rozwoju produkcji zwierzęcej.

Udział hodowców - rolników w tych Wystawach i Pokazach, prezentowanie najlepszych i najładniejszych zwierząt oraz zdobyte wyróżnienia i nagrody działają mobilizująco i dopingująco do osiągania coraz to lepszych wyników.

 

zamieszczone relacje pochodzą ze strony współorganizatora ZD IZ PIB Odrzechowa

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl