POLISH SIMMENTAL CATTLE BREEDERS ASSOCIATION
DER POLNISCHE FLECKVIEHZUCHTVERBAND

Wystawy bydła

Wystawy BydŁa simentalskiego

Corocznie w Rudawce Rymanowskiej pod patronatem Polskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego (PZHBS), organizowane są wystawy bydła simentalskiego.

Pierwsze dwie (w 2004 i 2005 roku) miały regionalny charakter a następne są już rangi krajowej. Wystawy sa częścią plenerowej imprezy Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim.

Organizowane Wystawy i Pokazy Zwierząt Hodowlanych są okazją do przedstawienia dorobku hodowlanego a zarazem produkcyjnego oraz efektów doskonalonych cech użytkowych. Wystawy są okazja do wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń w trakcie prowadzonych spotkań i dyskusji w których biorą udział rolnicy, hodowcy i przedstawiciele związków hodowlanych, służby rolnej a także pracownicy naukowi instytutów i uczelni związanych z rolnictwem. Dyskusje dotyczą zarówno aktualnych problemów jak również perspektyw dalszego rozwoju produkcji zwierzęcej.

Udział hodowców - rolników w tych Wystawach i Pokazach, prezentowanie najlepszych i najładniejszych zwierząt oraz zdobyte wyróżnienia i nagrody działają mobilizująco i dopingująco do osiągania coraz to lepszych wyników. W 2012 roku odbyło się ponad 20 Wystaw i Pokazów w całym kraju i przewiduje się, że liczba ta nie będzie mniejsza w bieżącym roku.

Patrząc na prezentowane na Wystawie Zwierzęta można mieć pewność, że tak użytkowane i odchowywane w dobrych warunkach środowiskowo-żywieniowych dostarczają nam mleko i mięso oraz jajka wysokiej jakości.

Krajowe pogłowie bydła (stan na grudzień 2012) wynosiło 5 520 000 (w tym 2 346 000 krów ras mlecznych) z których 653 249 krów znajdowało się pod kontrolą użytkowości mlecznej. W populacji bydła znajdowało się także około 120 000 krów ras mięsnych i mieszańców mięsnych tzw. krów mamek.

Krowy mleczne będące pod kontrolą znajdowały się w 19 916 oborach o średniej wydajności za rok 2012 - 7 396 kg mleka, 4,14% tłuszczu i 3,36% białka. Około 95% tej populacji znajduje się w gospodarstwach rolników indywidualnych, pozostałe 5% w różnych Spółkach, Fundacjach i Ośrodkach Naukowych. W kraju produkuje się około 12 mld litrów mleka, z tego 9 mld trafia do skupu. Średnia cena za litr mleka w roku 2012 wynosiła 1,19 zł i była niższa o 1,4% niż w roku poprzednim, przy znacznym wzroście cen za środki produkcji rolnej i zwierzęcej oraz paliwo.

 

zamieszczone relacje pochodzą ze strony współorganizatora ZD IZ PIB Odrzechowa

Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale 2013

Regionalna Wystawa Bydła, Boguchwała 29-30.06 2013

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej
Adres: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn
tel. (013)-467-11-72, fax (013)-435-91-20, e-mail:simentale@simentale.pl